معنی کلمه پیت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیت . (اِخ ) نام جزیره ای سنگلاخ ملحق به دومینیون . واقع در امریکای شمالی و متعلق به انگلیس و آن در 53 تا 54 درجه عرض شمالی است و بوسیله ٔ تنگه ٔ گرنویل از ساحل و بوسیله ٔ پرنچیپه از جزیره ٔ بانقس مفروز شده ، طولش به 95 هزارگز میرسد اما عرضش بین 5 تا 15 هزارگز است . و مساحت سطحش به 1525 گز بالغ گردد. (قاموس الاعلام ترکی ).