معنی کلمه پیت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیت . (اِ) پت . عُثة. بید. کرمی که در جامه افتد و تباه کند. مته ٔ پشم . سوس . (منتهی الارب ).