معنی کلمه زیان دادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیان دادن . [ دَ ] (مص مرکب ) خسارت وارد آوردن .

تاوان دادن . (ناظم الاطباء).