معنی کلمه حارث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حارث . [ رِ ] (اِخ ) ابن عبیدةبن حارث بن عبدالمطلب بن عبدمناف قرشی مطلبی . بلاذری و دیگران او را در زمره ٔ نسابین آرند و عسقلانی گوید که حارث را صحبت است وچنان نماید که در حیات پیغمبر (ص ) وفات کرده باشد. رجوع بکتاب الاصابة چ مصر سنه ٔ 1323 ج 1 ص 297 شود.