معنی کلمه رفاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رفاه . [ رَ ] (ع اِمص ) آسودگی و استراحت . (ناظم الاطباء).

ناز و نعمت . (از ناظم الاطباء).

فراخی عیش . (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (غیاث اللغات ).

سازواری .

تن آسایی . (ناظم الاطباء). تن آسانی . (آنندراج ) (غیاث اللغات ).

ج ِ رفه . که به معنی تن آسانی است . (آنندراج ) (غیاث اللغات ).