معنی کلمه حسام کلبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسام کلبی . [ ح ُ م ِ ک َ ] (اِخ ) ابوالخطاربن ضرار. سال در 125 هَ . ق . والی آندلس گردید و صمیل بن حاتم مضری در شدونه با وی به مخاصمت پرداخت و او از قرطبه به ایشان حمله کرد و بدست ایشان اسیر گشت وخلع شد، لیکن وی فرار کرد و دوباره به کمک یمانیان به جنگ پرداخت و در 130 هَ . ق . به دست صمیل کشته شد. (اعلام زرکلی چ 1 ص 218). و رجوع به ابوالخطار شود.