معنی کلمه یانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یانی . (اِخ ) نام چندتن از امپراطوران روم شرقی بوده است . (از قاموس الاعلام ترکی ).