معنی کلمه فهنه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فهنه . [ ف َ ن َ ] (اِخ ) دهی است از بخش سرولایت شهرستان نیشابور که دارای 814 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).