معنی کلمه لیالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیالی . [ ل َ ] (ع اِ) ج ِ لیل . او هو جمع لیلاة و هی اصل اللیل . (منتهی الارب ). شبها : تا به چشم شه نماید خوب روی روزگار از لیالی بر رخ ایام زلف و خال باد. سوزنی .

ج ِ لیلة.

ج ِ لیلی ، نام زنی . (منتهی الارب ).