معنی کلمه ژله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژله . [ ژِ ل ِ ] (فرانسوی ، اِ) لرزانک . رجوع به لرزانک شود.