معنی کلمه قصاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قصاب .[ ق َص ْ صا ] (اِخ ) حبیب بن ابوعمره ٔ کوفی ، مکنی به ابوعبداﷲ. از محدثان است . وی از سعیدبن جبیر روایت دارد. به سال 142 هَ . ق . وفات یافت . (لباب الانساب ).