معنی کلمه فهلیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فهلیان . [ ف َ ] (اِخ ) نام یکی از دهستانهای پنجگانه ٔ بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون که تقریباً در باختر بخش واقع شده و ازرود فهلیان و چشمه سارها مشروب می شود. محصول دهستان غله ، حبوب و جزئی مرکبات است . از یازده آبادی تشکیل شده که مرکزش قریه ٔ فهلیان است . در حدود 2000 تن سکنه دارد و آبادیهای مهم آن سروان گر، فهلیان ، جنجان و میانه است . راه شوسه ٔ کازرون به بهبهان از وسط این دهستان عبور میکند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).