معنی کلمه زیار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیار. (ع اِ) زیارة. کمان و قوس . (ناظم الاطباء).