معنی کلمه شقرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شقرة. [ ش ُ ق ُ رَ ] (اِخ ) لنگرگاهی است به دریای یمن میان احور و ابین . (منتهی الارب ) (آنندراج ).