معنی کلمه لیاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیاب . [ ل َ ] (ع اِ) طعام کم از پری دهان . به اندازه ٔ لیسیدن از طعام خائیده . (منتهی الارب ). اقل من مل ء الفم من الطعام و قیل قدر لعقة منه تلاک . (اقرب الموارد).