معنی کلمه لیاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیاء. [ ل َی ْ یا ](ع اِ) لیا. لیاء. زمین دور از آب . (منتهی الارب ).