معنی کلمه تربی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تربی . [ تْرِ/ ت ِ رِ ] (اِخ ) تربیا. رودیست در ایتالیا که وارد شط پو می شود و آنیبال در آنجا بر سمپرونیوس قنسول روم بسال 218 ق .م . پیروز گردید و سووُرُف سردار روسی بسال 1799 م . ماکدونالد را در آنجا شکست داد.