معنی کلمه گود احمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گود احمر. [ گُو دِ اَ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پاریز بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع در 90000 گزی شمال سعیدآباد، سر راه فرعی رفسنجان به پاریز. کوهستانی و سردسیر و سکنه ٔآن 200 تن است . آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی است .پست و تلفن دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).