معنی کلمه کریم آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کریم آباد. [ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نازلو از بخش حومه ٔ شهرستان ارومیّه . جلگه ای و معتدل است و 300 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).