معنی کلمه زیاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیاد. (اِخ ) ابولاس الخزاعی . رجوع به ابولاس شود.