معنی کلمه قشوات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشوات . [ ق َ ش َ ] (ع اِ) ج ِ قشوة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به قشوة شود.