معنی کلمه زیاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیاد. (اِخ ) ابن ابراهیم بن محمد. از فرزندان زیادبن ابیه . ازجانب بنی عباس بسال 289 هَ . ق . ولایت یمن یافت . (از اعلام زرکلی ). رجوع به تاریخ طبقات سلاطین اسلام شود.