معنی کلمه گوته بورگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوته بورگ .[ گ ُ ت ِ بُرْ ] (اِخ ) یوته بورْی شهری از سوئد در کنار رودخانه ٔ گوتاآلو که دارای 404000 تن جمعیت است . این شهر بندری است که مرکز فعالیت های صنعتی است .