معنی کلمه چینگهای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چینگهای . (اِخ ) یا کوکونور. ایالتی در شمال غربی چین ، به وسعت 647500 هزار گز مربع و جمعیت 1676534 نفر. کرسی آن سینینگ . از جنوب غربی به تبت محدود است . بیشتر آن فلاتی مرتفع است . دریاچه ٔ کوکونور در آن قرار دارد. صادرات عمده اش پشم و پوست دباغی نشده است . این پهنه در حدود سال 1724م .تحت استیلای چین درآمد. (از دائرة المعارف فارسی ).