معنی کلمه خرمقانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرمقانی . [ خ ُرْ رَ ] (اِ) نوعی از جنطیانا. (یادداشت بخط مؤلف ) : خرمقانی ، جنطیانایی که دیقوریدوس از آن بحث کند همین جنطیاناست . (از ابن بیطار).