معنی کلمه قشلاق مقدم اوزب. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشلاق مقدم اوزبک . [ ق ِ م ُ ق َدْ دَ اُزْ ب َ ] (اِخ ) قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 22 هزارگزی شمال آبش احمدلو و 5 هزارگزی راه ارابه رو اصلاندوز به لاریجان . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل مایل به گرمی مالاریایی است . این ده محل قشلاق 310 تن از ایل چلیپانلو است . آب آن از چشمه است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).