معنی کلمه قشلاق گلستانک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشلاق گلستانک . [ ق ِ گ ُ ل ِ / ل َ ن َ ] (اِخ ) دهی جزء بخش ایوانکی شهرستان دماوند واقع در 6هزارگزی جنوب باختر ایوانکی و 6 هزارگزی راه شوسه ٔ تهران به خراسان . این ده در جلگه قرار گرفته و هوای معتدل دارد. سکنه ٔ آن 180 تن است . آب آن در بهار از رودخانه ٔ ساران گیلان است و در تابستان آب ندارند. مشروبی از چاه و قنات گلستانک است . محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و شترداری و گله داری است . ساکنین از ایل عرب می باشند که فعلاً تغییر مکان نمیکنند.از راه شوسه در حدود 9 هزارگزی ایوانکی راه فرعی به آبادی وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).