معنی کلمه قشلاق کولوخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشلاق کولوخ . [ ق ِ کول ْ لو ] (اِخ ) دهی جزء دهستان کلیبر شهرستان اهر واقع در7500 گزی جنوب کلیبر و 10 هزارگزی شوسه ٔ اهر به کلیبر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مایل به گرمی است . 10 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و رودخانه ٔ اوزی و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).