معنی کلمه قشلاق قیه باشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشلاق قیه باشی . [ ق ِ ق َ ی َ ] (اِخ ) قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 45 هزارگزی خاوری شوسه ٔ کلیبرو 45 هزارگزی شوسه ٔ اهر به کلیبر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مایل به گرمی است . محل قشلاق 627 تن از ایل چلیپانلو است . آب آن از رودخانه ٔ سلین است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).