معنی کلمه وادی الاراک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وادی الاراک . [ دِل ْ اَ ] (اِخ ) موضعی است نزدیک مکه : سلام اﷲ ما کرّاللیالی و جاوبت المثانی والمثالی علی وادی الاراک و من علیها و دار باللوی فوق الرمال . حافظ (دیوان چ قزوینی - غنی ص 325).