معنی کلمه خرمافروش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرمافروش . [ خ ُ ف ُ ] (نف مرکب ) آنکه با فروش خرما کسب میکند. (یادداشت بخط مؤلف ). تَمّار. (دهار) (منتهی الارب ).