معنی کلمه پی سی اوود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پی سی اوود. [ او، وَ دَ ] (اِخ ) نام محلی که بنا بر سنگ نبشته ٔ بیستون و آنچنان که داریوش بزرگ گوید گئوماتای مغ از آنجا برخاسته است . (ایران باستان ج 1 ص 532).