معنی کلمه ژگال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژگال . [ ژُ ] (اِ) زغال . ژکال . فحم . اَنگِشت .