معنی کلمه درویشان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
درویشان . [ دَرْ] (اِخ ) دهی است از دهستان ژاوه رود بخش حومه ٔ شهرستان سنندج واقع در 27هزارگزی جنوب باختری سنندج و 3هزارگزی جنوب بزرآب ، با 140 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).