معنی کلمه چیلک شار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چیلک شار. [ ] (اِخ ) نام محلی از چلندرزار رستمدار مازندران . (مرآت البلدان ج 4 ص 342).