معنی کلمه لومة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لومة. [ ل ُ وَ م َ ] (ع ص ) رجل لُومة؛ مرد بسیار ملامت کننده . (منتهی الارب ). سرزنش کننده .