معنی کلمه قشلاق شجاع خانل. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشلاق شجاع خانلو. [ ق ِ ش ُ ] (اِخ ) قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 44 هزارگزی شمال خاوری کلیبر و 44 هزارگزی شوسه ٔ اهر به کلیبر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل مایل به گرمی مالاریایی است . این ده محل قشلاق 111 تن از ایل چلیپانلو است . آب آن از رودخانه ٔ سلین است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).