معنی کلمه لومبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لومبر. (اِخ ) نام کرسی بخش پادوکاله از ولایت سنت -امر به فرانسه . دارای راه آهن و 2395 تن سکنه است .