معنی کلمه قشلاق سراملو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشلاق سراملو. [ ق ِ س ِ ] (اِخ ) قشلاقی جزء دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 33 هزارگزی شمال کلیبر و 33 هزارگزی شوسه ٔاهر به کلیبر. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و معتدل مایل به گرمی مالاریایی است . این ده محل قشلاق 91 نفر از ایل چلیپانلو است . آب آن از رودخانه ٔ گوی آغاج است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).