معنی کلمه جزیره ٔ قیس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزیره ٔ قیس . [ ج َ رَ ی ِ ق َ ] (اِخ ) یا جزیره ٔ کیش . یکی از جزایر خلیج فارس است که با مسافت کمی در مغرب سیف عماره قرار گرفته است . (از سرزمینهای خلافت شرقی ص 277). و رجوع به فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 114 و 136 و 141 شود.