معنی کلمه قائبه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قائبه . [ ءِ ب َ ] (ع اِ) بیضه ٔ مرغ . تخم مرغ . (منتهی الارب ). خایه ٔ مرغ . (مهذب الاسماء).