معنی کلمه عفان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عفان . [ ع َف ْ فا ] (اِخ ) از اعلام است ، منصرف و غیرمنصرف . (از منتهی الارب ). اگر آن را وزن فعلان از ریشه ٔعف بدانیم مالاینصرف خواهد بود به سبب زیادت نون ، و اگر آن را وزن فعال از ریشه عفن فرض کنیم ، منصرف خواهد بود به سبب اصلی بودن نون . (از اقرب الموارد).

(اِخ ) چشمه ای است در سند. (منتهی الارب ).