معنی کلمه لولوشم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لولوشم . [ ل َ / لُو ل َ / لُو ش َ ] (اِ) بعض شارحان اسکندرنامه نوشته اند نام گلی است . (غیاث ).