معنی کلمه پی تی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پی تی . (اِ) دیزی کوچک . دیزی . تیَره (در تداول مردم قزوین ).

آبگوشت .