معنی کلمه ضرضائیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضرضائیل . [ ض َ ] (اِخ ) نام ملکی است از ملائکه ٔ وحی . (حبیب السیر ج 1 ص 115).