معنی کلمه رعن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رعن . [ رَ ] (اِخ ) موضعی است به حجاز.

موضعی است به بحرین .

موضعی است نزدیک حفر ابی موسی . (منتهی الارب ) (آنندراج ). موضعی است در طریق حاج بخره بین حفر ابی موسی و مادیة. (از معجم البلدان ).