معنی کلمه قشلاق پیرحیاتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشلاق پیرحیاتی . [ ق ِ ح َ ] (اِخ )دهی از دهستان سامن شهرستان ملایر واقع در 9 هزارگزی جنوب ملایر و 6 هزارگزی خاور راه شوسه ٔ ملایر به بروجرد. موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل مالاریایی است . سکنه ٔ آن 503 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).