معنی کلمه ترامه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ترامه . [ تْرا / ت ِ م ِ ] (اِخ ) مرکز بلوکی است در ناحیه ٔ ماکون از ایالت سائون - اِ - لوار فرانسه .