معنی کلمه جزیره ٔ بنکالوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزیره ٔ بنکالوس . [ ج َ رَ ی ِ ؟ ] (اِخ ) یا لنکابالوس . در دریای اعظم اندر مغرب کله واقع است . مردمان او برهنه اند و خواسته ٔ ایشان آهن است و طعامشان موز است . (از حدود العالم چ دانشگاه ص 20).