معنی کلمه کرور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کرور. [ ک ُ ](ع اِ) ج ِ کَرّ. (اقرب الموارد). رجوع به کر شود.